Home Giới thiệu

Giới thiệu

Đại học Luật Hà Nội tiền thân là Đại học Pháp Lý Hà Nội ra đời năm 1979 trên cơ sở hợp nhất khoa Pháp lý của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội và Trường Cao đẳng Pháp lý Việt Nam có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực pháp luật cho cả nước

Gần 40 năm hình thành và phát triển, Đại học Luật Hà Nội ngày càng phát triển và trở thành cái nôi đào tạo cán bộ pháp luật lớn nhất cả nước với đội ngũ giảng viên có chuyên môn, nghiệp vụ, có năng lực và phẩm chất tốt đáp ứng được yêu cầu đào tạo cán bộ pháp luật cho đất nước

Sứ mệnh của Đại học Luật Hà Nội

–    Cung cấp nhân lực pháp luật chất lượng cao cho đất nước

–    Chung cấp các sản phẩm khoa học, các dịch vụ pháp lý chất lựng cao cho xã hội, cho nhà nước và người dân

–    Tham gia tích cực công tác xây dựng phát luật và các chinh sách phản biện xã hội góp phần thực hiện nhiệm vụ xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Tầm nhìn của Đại học luật Hà Nội

Nhà trường xác định tầm nhìn trở thành trường đại học trọng điểm trong đào tạo cán bộ về pháp luật, phấn đấu trở thành cơ sở đào tạo luật uy tín, trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học và pháp lý và truyền bá khoa học pháp lý hàng đầu cả nước.

Mục tiêu của Đại học Luật Hà Nội 

– Mục tiêu đào tạo: Cán bộ và nhân viên nhà trường sẽ không ngừng nâng cao và thúc đẩy chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng đào tạo, tiếp cận chất lượng đào tạo của các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới. Đồng thời đẩy mạnh phát triển các chương trình đào tạo,d da dạng hóa các hình thức đạo tạo từ cơ bản đến nâng cao và theo nhu cầu của các cơ quan, tổ chức, các doanh nghiệp xã hội…..

– Mục tiêu nghiên cứu khoa học: Mục tiêu của nhà trường là trở thành trung tâm nghiên cứu học thuật và trao đổi các ý tưởng khoa học pháp lý có uy tín và thương hiệu. Đặc biệt ưu tiên nghiên cứu ứng dụng gắn với xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, cải cách tư pháp và pháp luật….

– Mục tiêu về tổ chức cán bộ: Phát triển đội ngũ giảng viên có chuyên môn, nghiệp vụ trong giảng dạy, nghiên cứu và hướng dẫn khoa học. Nhà trường tạo cơ hội và điều kiện cho giảng viên, công chức được đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ trong và ngoài nước. 

– Mục tiêu hợp tác: Đẩy mạnh phát triển hợp tác trong và ngoài nước nhắm đáp ứng được nhu cầu của xã hội và xu hướng hội nhập chung của quốc tế

– Mục tiêu hoạt động cộng đồng: Tích cực tham gia góp phần hoàn thiện pháp luật, đồng thời đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ pháp lý phục vụ thiết thực như cầu của xã hội

Thông báo Tuyển sinh Văn Bằng 2 Đại Học Luật Hà Nội

1. Đối tượng tuyển sinh Văn bằng 2 Đại học Luật:

– Đối tượng tuyển sinh là tất cả những người quốc tịch Việt Nam, đã tốt nghiệp đại học (không phân biệt loại hình đào tạo), và có đủ sức khỏe tham gia khóa học.
– Nộp đầy đủ hồ sơ và kinh phí đúng hạn theo quy định của nhà trường.

2. Trình độ đào tạo Văn bằng 2 Luật:

Sau khi học viên hoàn thành khóa học Văn bằng 2 Đại học Luật sẽ được Trường Đại học Luật Hà Nội cấp bằng Đại học Luật – Chuyên ngành Luật tổng hợp. (được phép học tiếp lên cao học, được học tiếp lên Luật sư theo đúng quy định).

3. Hình thức học Văn bằng 2 Đại học Luật:

Mỗi năm học tập trung 2 kỳ học, mỗi kỳ từ 2 đến 2,5 tháng (học ngoài giờ hành chính).

4. Thời gian đào tạo: 2,5 năm

5. Hồ sơ dự tuyển:

–    Hồ sơ đăng ký dự tuyển theo mẫu của trường (thí sinh mua tại phòng tuyển sinh).
–    Bằng và bảng điểm văn bằng đại học thứ nhất phô tô công chứng hợp pháp.
–    04 ảnh  chụp trong vòng 6 tháng gần nhất (cỡ 4cm x 6cm)
–    Giấy xác nhận thời gian công tác.
–    Giấy khai sinh bản sao.
–    Những giấy tờ ưu tiên khác…

6. Các môn thi tuyển Văn bằng 2 Luật Hà Nội:

– Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Leenin 
– Đường lối Đảng cộng sản Việt Nam 

7. Lệ phí ôn thi và lệ phí thi: Tổng là 1.550.000đ (một triệu năm trăm năm mươi ngàn đồng).

 

Comments are closed.